L’equip de professionals

L’equip de professionals del centre està format per:

  • 4 educadores de referència: són les persones responsables de l’aula dels vostres infants i que fan el seguiment de la seva evolució.
  • 2 educadores de suport, responsables de donar suport a les aules i que també tenen la titulació per exercir d’educadores.
  • 1 persona responsable de la direcció del centre.
  • 1 persona responsable de la cuina de la llar.
  • Personal de neteja.
  • Personal de manteniment.
  • Personal de jardineria.

Altres serveis interns:

  • Equip psicopedagògic de l’Ajuntament d’Alella:

Dóna suport a l’equip educatiu pel que fa a les reunions amb pares, acompanya en algunes entrevistes individuals amb les famílies i les famílies hi tenen accés per qualsevol dubte que vulguin consultar-li.

  • CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Maresme):

Informa, orienta i assessora l’equip educatiu. Realitza un seguiment mensual per tal de poder observar els infants que poden requerir aquesta atenció amb l’objectiu de prevenir i detectar possibles alteracions ens el desenvolupament dels infants. El CDIAP està integrat per psicòlegs, logopedes, psicomotricistes…

CDIAP Maresme

Crea un lloc web gratuït o un blog a WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: