La llar

La Llar d’Infants Municipal Els Pinyons acull infants des de les 16 setmanes al 3 anys. L’activitat educativa s’imparteix de setembre a juliol. 

Està formada per quatre aules:

  • 1 aula de lactans (0-1 any)
  • 1 aula de mitjans(1-2 anys)
  • 2 aules de grans (2-3 anys)

L’horari del servei educatiu és de 8:45 a 12 i de 15 a 17 hores.

  • Servei d‘acollida matí: de 8 a 8:45
  • Servei de menjador: de 12 a 15 hores o de 12 a 13 hores.
  • Servei d’acollida de tarda : de 17 a 18h

Els serveis d’acollida es realitzaran sempre i quan hi hagi un mínim d’infants fixes.

Crea un lloc web gratuït o un blog a Wordpress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: