Pedagogia

La Llar d’Infants Municipal Els Pinyons es defineix com una escola pública, democràtica i respectuosa amb la diversitat. Una escola que vol estar integrada en la comunitat a la qual ofereix els seus serveis i al medi que l’envolta.
Entén l’educació infantil com un procés integral, que comtempla els diferents aspectes del desenvolupament, respectant els ritmes individuals i afavorint un creixement harmònic.
Dóna importància a l’educació emocional i un dels seus objectius és que els nens i nenes visquin el fet de venir a l’escola com una activitat agradable i plaent.

La metodologia del nostre centre es basa la quotidianitat, donant resposta a les necessitats del dia a dia dels infants, adquirint rutines i hàbits de convivència i fomentant la seva autonomia.

 

Ens recolzem en  l’experimentació i en el treball per racons, permetent així als infants anar construint els seus aprenentatges en funció de les seves necessitats i interessos, tot respectant el seu ritme.

 

Cadascun dels racons i materials que se’ls ofereixen permeten als infants desenvolupar les diferents capacitats sensorials, psicomotrius, manipulatives, simbòliques, artístiques i socials.

En ser un joc lliure fa possible que cada infant vagi enriquint els seus aprenentatges partint dels seus coneixements previs.

Donem importància a valors com el respecte, la llibertat, l’autonomia de l’infant i l’afecte.

Ajudem els infants a créixer i a desenvolupar harmònicament totes les seves capacitats.

Apostem per una educació compartida entre família i escola: potenciem les relacions amb les famílies per tal de promoure l’intercanvi d’experiències, criteris i opinions sobre l’educació integral dels infants i aconseguir així una coherència en la tasca educativa conjunta.

Afavorim les relacions personals per tal que aquest primer context socialitzador fora de la família promogui una educació en valors bàsics de convivència.

Respectem la diversitat i la individualitat de cada un dels infants que assisteixen a la llar, adequant el seu procés d’aprenentatge.

La nostra llengua vehicular és la llengua catalana: utilitzem el català i la cultura catalana com a vehicle de comunicació i integració social.

Crea un lloc web gratuït o un blog a WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: